Home » Algorand đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong hơn một năm qua,  có thể đảo chiều xuống $1

Algorand đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong hơn một năm qua,  có thể đảo chiều xuống $1

 

Hành động giá Algorand (ALGO) đã chuyển sang mức cực thấp, bật ra khỏi mức Fibonacci quan trọng nhưng vẫn gần với mức thấp nhất năm 2022 một cách khó chịu. Tuy nhiên, biểu đồ hàng tuần của ALGO có thể chỉ ra sự phục hồi sớm xảy ra.

Giá Algorand hiện đang giao dịch ở mức có rất ít hoặc không có hỗ trợ với hệ thống Ichimoku Kinko Hyo hoặc ở bất kỳ mức giá kỹ thuật nào khác. Vùng hỗ trợ gần nhất là mức thoái lui Fibonacci 88,6% ở mức 0,74 đô la; ALGO đã phá vỡ mức hai tuần trước để đạt mức thấp nhất năm 2022 mới.

Algorand không chỉ tạo ra mức thấp nhất năm 2022 mới trong vài tuần qua, mà mức đóng cửa của tuần trước là mức thấp nhất kể từ tuần ngày 29 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, một số cứu trợ có thể đang phát triển trên thanh nến hàng tuần hiện tại khi người mua dường như hỗ trợ giá Algorand gần mức thoái lui Fibonacci 88,6% ở mức 0,74 đô la.

Chỉ số tổng hợp hàng tuần hiện đang ở mức thấp thứ hai trong lịch sử hành động giá của Algorand. Kết quả của mức cực thấp này là sự phân kỳ tăng giá ẩn. Chỉ số tổng hợp có mức thấp hơn mức đáy được tìm thấy vào tháng 10 năm 2020, nhưng hành động giá tương ứng cho thấy mức thấp cao hơn. Ngoài ra, với khoảng cách lớn giữa thân của các thanh nến hàng tuần và Tenkan-Sen, việc đảo chiều trung bình xuống 1 đô la là rất có thể xảy ra.

 

 

 

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd