Home » Cơ quan quản lý Biden chuẩn bị lệnh điều hành phác thảo rủi ro và cơ hội của tiền điện tử

Cơ quan quản lý Biden chuẩn bị lệnh điều hành phác thảo rủi ro và cơ hội của tiền điện tử

Một chiến lược ban đầu của chính phủ về tiền điện tử đang được Cơ quan quản lý Biden chuẩn bị. Các cơ quan liên bang đã được giao nhiệm vụ đánh giá rủi ro và cơ hội mà loại tài sản mới đặt ra.

Nhà Trắng đang chuẩn bị một lệnh hành pháp dự kiến ​​sẽ được ban hành vào tháng tới. Chỉ thị sẽ trình bày chi tiết một chiến lược toàn diện của chính phủ về tiền điện tử để vạch ra những rủi ro và cơ hội của chúng.

Theo Bloomberg, các cơ quan liên bang đã được giao nhiệm vụ đánh giá rủi ro và cơ hội của tiền điện tử, vì họ đã nghiên cứu lĩnh vực này trong nhiều năm. Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC), Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ban hành các thư hướng dẫn và tuyên bố để đề xuất cách ngành công nghiệp tiền điện tử tuân thủ luật liên bang. Tuy nhiên, các cơ quan vẫn chưa thống nhất với nhau để có văn bản phối hợp.

Lệnh hành pháp sẽ được trình lên Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong những tuần tới khi chính phủ tăng cường nỗ lực cung cấp hướng dẫn về loại tài sản mới.

 

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd