Home » Dầu thô tương lai khả năng tiếp tục giảm

Dầu thô tương lai khả năng tiếp tục giảm

Dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy hợp đồng mở đã giảm sáu phiên liên tiếp vào thứ Sáu, gần 16 nghìn hợp đồng. Mặt khác, khối lượng giao dịch tăng khoảng 87,5 nghìn hợp đồng, đảo ngược một phần mức pullback trước đó.

Đợt giảm giá nhỏ của dầu thô WTI vào thứ Sáu là do hợp đồng mở bị thu hẹp, cho phép tái xuất hiện một số điểm yếu trong thời gian rất gần. Để chống lại điều này, việc điều chỉnh thêm có thể kéo giá, ban đầu ở mức 88,80 đô la,  nơi các mức thấp gần đây và mức Fibo (của đợt tăng từ tháng 12 đến tháng 2) trùng khớp.

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd