Home » Dogecoin có thể rất dễ dàng sụp đổ về phía khu vực giá trị $ 0,09

Dogecoin có thể rất dễ dàng sụp đổ về phía khu vực giá trị $ 0,09

 

Hành động giá Dogecoin hiện đã vượt qua 300 ngày giảm từ mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 8 tháng 5 năm 2021. Theo chu kỳ, DOGE có thể đảo ngược bất kỳ lúc nào, nhưng người mua phải thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến DOGE.

Giá Dogecoin đã hoàn thành một sự kiện chu kỳ quan trọng chỉ ra sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra giữa ngày 28 tháng 2 năm 2022 và ngày 1 tháng 3 năm 2022 – một phạm vi vẫn đủ gần để tạo ra một xu hướng tăng đáng kể. Chu kỳ dựa trên lượng thời gian mà Dogecoin đã trải qua trong xu hướng giảm so với thời gian và phạm vi giá DOGE thực hiện khi nó chạy lên mức cao nhất mọi thời đại.

Một nhóm lớn các kháng cự Fibonacci và Ichimoku trên giá Dogecoin trải ra giữa các khu vực giá trị 0,145 đô la và 0,175 đô la. Do đó, nếu những con bò đực muốn xác nhận một động thái thời gian và giá sẽ bắt đầu một đợt tăng giá mới, thì những con bò đực cần phải đóng DOGE trên biểu đồ hàng ngày ở mức hoặc cao hơn 0,175 đô la. Từ đó, DOGE sẽ dễ dàng di chuyển lên cao hơn so với mức thấp hơn, với 0,25 đô la là mục tiêu chính.

Rủi ro giảm giá vẫn còn đáng kể. DOGE có thể rất dễ dàng (và không có cảnh báo) sụp đổ về phía khu vực giá trị $ 0,09 ở phạm vi giá hiện tại do khối lượng giao dịch gần như không tồn tại giữa $ 0,12 và $ 0,09.

 

 

 

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd