Home » Dollar index đối mặt với một số áp lực bán và điều chỉnh từ mức cao nhất

Dollar index đối mặt với một số áp lực bán và điều chỉnh từ mức cao nhất

  • DXY giảm từ mức cao nhất năm 2021 gần đây vào khoảng 94,56.
  • Các đợt giảm giá không liên tục được coi là cơ hội mua vào.
DXY phải đối mặt với một số áp lực bán và điều chỉnh từ mức cao nhất đầu năm của ngày thứ Ba trong biên độ 94,55 / 60.
Hành động giá đang diễn ra cho phép chỉ số duy trì xu hướng mua ở đúng vị trí và mở ra cánh cửa để tiếp tục tăng giá trong tương lai không xa.Điều đó nói rằng, mục tiêu tiếp theo xuất hiện ở mức cao nhất vào tháng 9 năm 2020 là 94,74 và SMA 200 tuần, hôm nay là 94,76.Xa hơn về phía bắc sẽ có mức tròn ở mức 95,00.
Nhìn vào bức tranh rộng hơn, quan điểm xây dựng đối với chỉ số không thay đổi trên đường SMA 200 ngày ở mức 91,75.

Biểu đồ hàng ngày DXY

Tags: Tài chính

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd