Home » Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 22% trong bốn ngày qua

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 22% trong bốn ngày qua

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 22% trong bốn ngày qua, cho phép nó kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng tuần là $ 34,752. Mặc dù có khả năng BTC có thể thấy một sự phục hồi tăng giá nào đó từ đây, nhưng việc phá vỡ mức hỗ trợ đã nói dường như không thể tránh khỏi, ít nhất là từ quan điểm của các nhà tạo lập thị trường. Một lý do tại sao giá Bitcoin có khả năng quay trở lại 30.000 đô la hoặc thấp hơn là thanh khoản đang nằm dưới mức 29.100 đô la, vì vậy, các nhà đầu tư có thể mong đợi BTC sẽ tiếp tục giảm giá trong những ngày tới.

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 22%

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd