Home » Giá bitcoin đặt mục tiêu đạt 50.000 đô la

Giá bitcoin đặt mục tiêu đạt 50.000 đô la

 

Giá Bitcoin đã thực hiện một cách ngoạn mục trong hai tuần qua. Từ tuần của ngày 18 tháng 3 năm 2022, đến mức cao nhất hàng tuần hiện tại, BTC đã tăng hơn 24%. Ngoài ra, Bitcoin đạt mức cao mới vào năm 2022 và có khả năng đóng cửa trên mức mở cửa tháng 1, biến Bitcoin trở nên tích cực cho năm 2022.

Hành động giá bitcoin đã tăng mạnh trong vài tuần qua, những người đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống đều mong đợi một đợt giảm giá. Tuy nhiên, điều đó có thể không xảy ra. Bitcoin đã đạt mức cao mới vào năm 2022 và nếu nó có mức đóng cửa hàng ngày khiến BTC tích cực vào năm 2022, điều đó có thể kích hoạt một số định vị thể chế lớn.

Các tổ chức thường tìm kiếm các mức cao và thấp hàng năm sẽ được thiết lập vào tháng 1 và tháng 7 – nếu một công cụ được giao dịch trên mức mở cửa của tháng 1, các vị thế thường được mua, thêm và hỗ trợ. Nếu một công cụ ở dưới mức mở của tháng Giêng, các vị thế thường được bán và giảm.

Nếu sự tham gia của các tổ chức hiển thị hành vi và vị trí bình thường trong lịch sử, thì giá Bitcoin có thể thấy phạm vi giá từ $ 47.500 đến $ 48.000 là ‘mức thấp’ mới vào năm 2022 cho đến tháng Bảy. Vùng giá tiếp theo để kiểm tra làm kháng cự là vùng giá trị 50.000 đô la trong kịch bản đó.

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd