Home » Giá Ethereum bắt đầu phục hồi lên tới $ 3,600

Giá Ethereum bắt đầu phục hồi lên tới $ 3,600

Giá Ethereum đã giảm 22% kể từ ngày 1 tháng 1, phá vỡ Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức $ 3,437 và thiết lập mức dao động thấp ở mức $ 2,927. Động thái này đã làm cạn kiệt áp lực bán và đánh dấu mức đáy tạm thời cho các altcoin.

Kể từ đó, giá Ethereum đã phục hồi trên mức hỗ trợ hàng tuần ở mức 3.061 đô la và hiện đang củng cố quanh mức đó. Những người tham gia thị trường có thể mong đợi sự gia tăng áp lực mua, thúc đẩy ETH chuyển SMA 200 ngày thành sàn hỗ trợ và xem lại vùng cung cấp trong 2 ngày, mở rộng từ $ 3,675 đến $ 3,862. Tổng cộng, đợt tăng giá này sẽ tạo ra mức tăng 22% cho giá Ethereum từ vị trí hiện tại của nó.

Giá Ethereum bắt đầu phục hồi lên tới $ 3,600

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd