Home » Giá Ripple  dự báo tiềm năng bứt phá 30%?

Giá Ripple  dự báo tiềm năng bứt phá 30%?

Giá Ripple (XRP) đã tăng 55% sau khi tăng lên từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2. Giá Ripple bùng nổ này đã thiết lập nhiều mức cao nhất ở mức 0,915 đô la và kể từ đó đã giảm xuống mức hỗ trợ 0,7072 đô la, bắt đầu giai đoạn hợp nhất thứ hai của nó.

Do đó, các nhà đầu tư cần phải theo dõi cẩn thận các altcoin vì nó có khả năng dẫn đến một đợt đột phá khác . Các mức quan trọng cần theo dõi bao gồm – 0,855 đô la, 0,917 đô la và 1,02 đô la vì chúng có thanh khoản dừng mua chưa được thu thập nằm trên chúng.

Điều thú vị là khối lượng trên chuỗi đã tăng đột biến đáng kể từ 1,95 tỷ vào ngày 16 tháng 2 lên 4,35 tỷ vào ngày 20 tháng 2, bất chấp việc hợp nhất gần đây. Sự gia tăng 123% về khối lượng trên chuỗi này cho thấy một hành động giá tốt cho XRP và hỗ trợ thêm cho khả năng tăng cao hơn.

Hơn nữa, Giá trị thị trường đến Giá trị thực hiện (MVRV) trong 365 ngày ở mức khoảng -14% hỗ trợ khả năng xảy ra một động thái tăng giá. Số liệu trực tuyến này được sử dụng để xác định lãi / lỗ trung bình của các nhà đầu tư đã mua LTC trong năm qua.Giá trị âm chỉ ra rằng những người nắm giữ đã mua XRP trong năm qua đang ở dưới nước, khiến họ ít có khả năng bán hơn nếu giá tăng.

Giá Ripple bùng nổ này đã thiết lập nhiều mức cao nhất ở mức 0,915 đô la và kể từ đó đã giảm xuống mức hỗ trợ 0,7072 đô la, bắt đầu giai đoạn hợp nhất thứ hai của nó

 

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd