Home » Giá xăng dầu trong nước tiếp tục gảm mạnh

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục gảm mạnh

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa công bố việc điều chỉnh giá bán của tất cả các mặt hàng xăng kể từ 15h00 ngày 10/12 theo chiều hướng tiếp tục giảm mạnh giá xăng dầu, mức giảm dao động từ 730 đến 1.100 đồng /lít tùy loại. Cụ thể, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 730 đồng/kg so với giá bán hiện hành; giá dầu diesel giảm 1.050 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 870 đồng/lít so với giá bán hiện hành; giá xăng E5RON 92 giảm 830 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON 95-III giảm 1.100 đồng/lít so với giá hiện hành.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng RON 95 ở mức 700 đồng/lít, dầu diesel ở mức 250 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 700 đồng/kg, xăng E5RON 92 là 250 đồng/lít. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 22.080 đồng/lít; Giá xăng RON 95-III không cao hơn 22.800 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.330 đồng/lít; Giá dầu hỏa không cao hơn 16.320 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.740 đồng/kg

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd