Home » Hiểu các quy ước về định giá FX

Hiểu các quy ước về định giá FX

Xác định đơn vị tiền tệ

Bạn có bao giờ tự hỏi ý nghĩa của nó khi bạn nhìn thấy những bảng báo giá tiền tệ như thế này không? EUR / USD

Các loại tiền tệ được định giá liên quan đến một loại tiền tệ khác. Ví dụ: khi chúng tôi đề cập đến tỷ giá hối đoái của đồng euro (đơn vị tiền tệ của Liên minh Châu Âu) với đô la Mỹ, chúng tôi định giá mối quan hệ, hoặc tỷ giá hối đoái, là EUR / USD.

Đồng tiền đầu tiên trong bảng báo giá – trong trường hợp này là đồng euro – được biểu thị bằng ký hiệu ba chữ cái, EUR. Đây được gọi là tiền tệ được đặt tên hoặc tiền tệ cơ sở.

Đồng tiền thứ hai – trong trường hợp này là đô la Mỹ, được hiển thị bằng ký hiệu ba chữ cái, USD – được gọi là điều khoản hoặc tiền tệ định giá.

Các cặp tiền tệ

Khi giao dịch FX, hành động giao dịch được áp dụng cho tiền tệ cơ sở, hoặc đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền tệ. Vì vậy, nếu bạn mua EUR / USD ở mức 1,1250, bạn sẽ nhận được một đơn vị euro (EUR) để đổi lấy khoản thanh toán 1,1250 đô la Mỹ (USD).

Những thuật ngữ Châu Mỹ và Châu Âu

Theo thuật ngữ Mỹ hoặc Châu Âu, các cặp tiền tệ so với đô la Mỹ có xu hướng được định giá theo một trong hai cách.

Các thuật ngữ châu Âu không giới hạn hoặc chỉ đề cập đến các đơn vị tiền tệ có gốc châu Âu, mà chỉ dùng cho bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài USD. Các thuật ngữ châu Âu có nghĩa là đồng đô la Mỹ nằm ở vị trí tiền tệ cơ sở và đồng tiền khác nằm ở ví trí thứ hai.Ví dụ, đồng franc Thụy Sĩ giao dịch trên thị trường giao ngay bằng các thuật ngữ Châu Âu. Nó được tính theo quy ước USD / CHF. CHF là ký hiệu ba chữ cái cho đồng franc Thụy Sĩ.

Các thuật ngữ của Mỹ là các cặp tiền tệ mà quy ước báo giá đặt USD ở vị trí thứ hai.Ví dụ: bảng Anh giao dịch theo kỳ hạn của Mỹ trên thị trường kỳ hạn và được hiển thị dưới dạng GBP / USD. GBP là ký hiệu ba chữ cái cho bảng Anh.

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rằng quy ước báo giá cho hợp đồng tương lai có thể khác với quy ước giao ngay cho các cặp tiền tệ mà họ muốn giao dịch.

Mã giao dịch

Trên các nền tảng thực hiện hợp đồng tương lai, tất cả các hợp đồng tương lai tiền tệ sẽ được liệt kê bằng cách sử dụng mã giao dịch bao gồm công cụ, tháng và năm. Ví dụ: khi giao dịch hợp đồng ngoại hối euro tương lai trên CME Globex, mã hợp đồng cho tháng 3 năm 2017 sẽ là 6EH7; 6E là mã sản phẩm, H là mã tháng và 7 là năm.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd