Home » Hiểu về Quy trình Phân phối và Thanh toán FX

Hiểu về Quy trình Phân phối và Thanh toán FX

Tất cả các hợp đồng tương lai đều có một ngày cụ thể mà chúng sẽ hết hạn. Trước khi hết hạn, các nhà giao dịch có một số tùy chọn để đóng hoặc mở rộng vị thế mở của họ mà không giữ nguyên giao dịch hết hạn.

Đối với những nhà giao dịch muốn hợp đồng của họ hết hạn, có hai cách để giải quyết hợp đồng ngoại hối (FX): thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển giao tiền tệ thực tế. Đối với nhiều hợp đồng FX tương lai, ngày giao dịch cuối cùng thường là ngày làm việc thứ hai trước ngày thứ Tư của tuần thứ ba của tháng hợp đồng.

Chúng tôi sẽ xem xét cách giải quyết bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai bảng Anh tháng 3, hết hạn vào ngày thứ Tư của tuần thứ ba của tháng hợp đồng. Hợp đồng này được giao thực tế.

Giả sử vào ngày thứ Hai trước khi hết hạn, hợp đồng tháng 3 hết hạn đang giao dịch ở mức 1.2405 và hợp đồng hoãn lại tiếp theo, là tháng 6, đang giao dịch ở mức 1.2395. Chênh lệch giá giữa hai hợp đồng này được gọi là chênh lệch lịch. Mức chênh lệch lịch rất quan trọng, vì nó là yếu tố quyết định giá cuối cùng của hợp đồng sắp hết hạn.

Trong ví dụ này, mức chênh lệch lịch sẽ là 10 ticks, chênh lệch 0,0010. Hợp đồng tương lai của bảng Anh ngừng giao dịch lúc 9:16 sáng, Giờ Trung tâm (CT) vào thứ Hai của tuần đó.

Trong 30 giây cuối cùng của giao dịch, từ 9:15:30 đến 9:16:00 sáng, CME Clearing tính giá trung bình theo khối lượng cho hợp đồng hoãn lại. Chúng tôi sẽ giả định VWAP cho hợp đồng tháng 6 hoãn lại là 1,2390. Chênh lệch lịch sau đó được thêm vào VWAP để đi đến mức giá quyết toán cuối cùng của hợp đồng sắp hết hạn là 1.2400.

Bây giờ chúng tôi đã tính toán giá quyết toán cuối cùng cho một hợp đồng được giao thực tế, chúng tôi sẽ xem xét cách giao hàng thực tế hoạt động như thế nào.

Trong ví dụ của chúng tôi, short sẽ gửi giá trị danh nghĩa là 62.500 bảng Anh cho mỗi hợp đồng với một ngân hàng đại lý được chấp thuận. Vị thế mua sẽ có 1,2400 lần 62,500, hoặc $ 77,500, trên mỗi hợp đồng được gửi vào ngân hàng chuyển phát có thể chấp nhận được. Hai ngân hàng đồng ý với các điều khoản này theo thỏa thuận của CME Group và tiền mặt so với tiền tệ được trao đổi qua chuyển khoản ngân hàng. Tất cả điều này được hoàn thành trước 10:00 sáng CT vào ngày thanh toán, là ngày thứ Tư của tuần thứ ba của tháng hợp đồng, hai ngày làm việc sau ngày giao dịch cuối cùng.

Đối với hợp đồng tương lai FX thanh toán bằng tiền mặt, quy trình này đơn giản hơn nhiều. Giá quyết toán cuối cùng được xác định bởi cơ quan thanh toán bù trừ. Bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào đều được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá quyết toán cuối cùng và giá thị trường của ngày hôm trước.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd