Home » Hội thảo khoa học về Hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa

Hội thảo khoa học về Hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa

Ngày 25/12 tới đây, Học viện Tài chính sẽ phối hợp với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo với mục tiêu nhằm đưa ra các nhận định, phân tích đánh giá, các chính sách, giải pháp… nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa cho Việt Nam.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận vào các nội dung chính sau: Lý luận về hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa; Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hoạt động phái sinh hàng hóa; Quan điểm, nguyên tắc và triển vọng phát triển thị trường giao dịch hàng hoá ở Việt Nam

Ngoài ra, Hội thảo còn nêu lên thực trạng thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam , đồng thời đưa ra một số yêu cầu nhằm phát triển thị trường phái sinh hàng hóa; và còn đề cập đến Hành lang pháp lý với việc phát triển thị trường phái sinh hàng hóa; Các Kinh nghiệm quốc tế về hoạt động phái sinh hàng hóa, mô hình phát triển thị trường phái sinh hàng hóa và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Hơn nữa, Hội thảo sẽ đưa ra những yêu cầu đối với nhân sự với hoạt động phát triển thị trường phái sinh hàng hóa; Minh bạch thông tin tài chính, kế toán với các công ty thành viên của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Triển vọng nghề nghiệp của sinh viên nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd