Home » Hợp đồng dầu thô tương lai có thể sẽ tăng thêm

Hợp đồng dầu thô tương lai có thể sẽ tăng thêm

 

Theo dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã tăng vị thế hợp đồng mở của họ lên hơn 16 nghìn hợp đồng vào cuối tuần trước. Mặt khác, khối lượng giảm khoảng 122,4 nghìn hợp đồng.

Sự phục hồi về giá của dầu thô WTI vẫn tốt và âm thanh vào thứ Sáu trong bối cảnh hợp đồng mở tăng, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục phục hồi trong thời gian rất gần. Điều đó nói lên rằng, mức $ 116,61 hiện trở thành mục tiêu tiếp theo, theo sau là mức cao nhất năm 2022 vượt qua mốc $ 129,00 (ngày 8 tháng 3).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd