Home » Hợp đồng dầu thô tương lai có vẻ giảm giá trong ngắn hạn

Hợp đồng dầu thô tương lai có vẻ giảm giá trong ngắn hạn

 

Theo liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy hợp đồng mở tăng gần 6 nghìn hợp đồng vào thứ Hai. Khối lượng theo sau và tăng gần 8 nghìn hợp đồng sau hai ngày giảm liên tiếp.

Hành động giá dầu thô WTI không thể kết luận vào thứ thứ Hai song song với khối lượng và hợp đồng mở tăng, cho thấy rằng giao dịch ràng buộc phạm vi xa hơn sẽ được lưu trữ đối với hàng hóa trong thời gian rất gần. Trong khi đó, các nỗ lực tăng giá không thường xuyên vẫn bị giới hạn xung quanh mức đỉnh của tháng 5 ở mức $ 115,50 mỗi thùng (ngày 17 tháng 5).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd