Home » Hợp đồng dầu thô tương lai đã cắt giảm khoảng 33,2 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai đã cắt giảm khoảng 33,2 nghìn hợp đồng

 

Theo dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã cắt giảm các hợp đồng mở của họ khoảng 33,2 nghìn hợp đồng sau năm lần tăng giá hàng ngày liên tiếp. Thay vào đó, khối lượng đã thêm khoảng 14,7 nghìn hợp đồng vào bản xây dựng hàng ngày trước đó.

Hành động giá không thể kết luận vào thứ Ba về dầu thô WTI song song với việc thu hẹp hợp đồng mở và khối lượng gia tăng, cho thấy sự xuất hiện của một số hợp nhất trong thời gian rất gần. Ở chiều ngược lại, các nhà giao dịch vẫn tập trung vào mức 116,60 USD / thùng (mức cao ngày 24 tháng 3).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd