Home » Hợp đồng dầu thô tương lai đã thêm 3,6 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai đã thêm 3,6 nghìn hợp đồng

 

Theo dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã thêm khoảng 3,6 nghìn hợp đồng vào các vị thế mở của họ vào cuối tuần trước, đảo ngược cùng lúc xu hướng giảm kể từ ngày 7 tháng 6. Khối lượng theo đó và tăng lần thứ hai liên tiếp ngày, bây giờ bằng khoảng 126,7 nghìn hợp đồng.

Giá thùng dâu thô WTI đã kéo dài mức thấp hơn vào thứ Sáu trong bối cảnh khối lượng và lãi suất mở tăng lên, cho thấy sự thoái lui tiếp tục trong thời gian rất gần và với sự cạnh tranh ngay lập tức ở mức thấp nhất trong tháng 5 ở mức 98,23 USD (11/5).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd