Home » Hợp đồng dầu thô tương lai giảm 596 hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai giảm 596 hợp đồng

 

Theo liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã thu hẹp các vị thế hợp đồng mở chỉ 596 hợp đồng vào hôm thứ Ba. Thay vào đó, khối lượng đã tăng trong phiên thứ hai liên tiếp, hiện đạt khoảng 20,3 nghìn hợp đồng.

Hành động giá của dầu thô WTI không thể kết luận vào hôm thứ Ba là trong bối cảnh hợp đồng mở giảm nhỏ, để mở ra cánh cửa cho việc tiếp tục giao dịch không định hướng trong thời gian rất gần. Trong khi đó, đỉnh vẫn bị chi phối bởi mức cao nhất trong tháng 5 ở mức $ 115,50 (ngày 17 tháng 5).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd