Home » Hợp đồng dầu thô tương lai giảm khoảng 2,5 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai giảm khoảng 2,5 nghìn hợp đồng

Theo dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã giảm các vị thế mở khoảng 2,5 nghìn hợp đồng vào thứ Sáu. Khối lượng theo đó giảm rõ rệt trong hai phiên liên tiếp, khoảng 356,4 nghìn hợp đồng.

Giá dầu thô WTI tăng trong ngày thứ Sáu là nhờ vào tình trạng thiếu hụt, như đã được ghi nhận là do khối lượng và hợp đồng mở giảm dần. Ngược lại, giá dầu thô có thể trượt trở lại vùng $ 100,00 (mức cao nhất ngày 24 tháng 2) trong thời gian ngắn hạn trước mức thấp hàng tháng gần $ 95,00 (ngày 1 tháng 3).

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd