Home » Hợp đồng dầu thô tương lai giảm khoảng 8,3 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai giảm khoảng 8,3 nghìn hợp đồng

 

Theo dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã cắt giảm các vị thế hợp đồng mở của họ khoảng 8,3 nghìn hợp đồng vào thứ Năm, ghi nhận mức giảm ba ngày liên tiếp. Khối lượng theo sau và giảm khoảng 11,6 nghìn hợp đồng sau ba lần thoái lui hàng ngày liên tiếp.

Giá của dầu thô WTI đã đảo ngược hai lần giảm liên tiếp vào thứ Năm. Tuy nhiên, động thái này được thúc đẩy bởi lượng dư mua ngắn hạn thể hiện bằng việc giảm khối lượng và hợp đồng mở. Ngược lại, không nên loại trừ một nhược điểm điều chỉnh trong thời gian rất gần, trong khi mức cao nhất ngày 24 tháng 3 ở mức 116,60 đô la vẫn có xu hướng tăng.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd