Home » Hợp đồng dầu thô tương lai giảm khoảng 9,2 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai giảm khoảng 9,2 nghìn hợp đồng

 

Theo đữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã cắt giảm các vị thế hợp đồng mở của họ trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm, lần này là khoảng 9,2 nghìn hợp đồng. Thay vào đó, khối lượng đã tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, hiện đạt khoảng 166,3 nghìn hợp đồng.

Giá của dầu thô WTI vẫn ở thế phòng thủ vào thứ Năm trong bối cảnh quan tâm mở đang thu hẹp. Ngược lại, một sự thoái lui sâu hơn dường như khó có thể xảy ra trong thời gian rất gần, trong khi có sự cạnh tranh khá rõ ràng ở mức thấp nhất trong tháng 6 ở mức 101,56 đô la (ngày 22 tháng 6).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd