Home » Hợp đồng dầu thô tương lai tăng 11,2 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai tăng 11,2 nghìn hợp đồng

 

Xem xét các số liệu sơ bộ từ CME Group về thị trường dầu thô tương lai, hợp đồng mở đã tăng khoảng 11,2 nghìn hợp đồng vào thứ Tư, đảo ngược mức giảm hàng ngày trước đó. Mặt khác, khối lượng đã đảo ngược hai lần xây dựng hàng ngày liên tiếp và giảm khoảng 80,2 nghìn hợp đồng.

Dầu thô WTI đã mở rộng chủ đề giới hạn phạm vi vào thứ Tư trong bối cảnh hợp đồng mở tăng. Điều đó nói rằng, vẫn có khả năng tiếp tục giai đoạn củng cố trong thời gian rất gần và luôn ở quanh mức 110,00 USD / thùng.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd