Home » Hợp đồng dầu thô tương lai tăng giá trong ngắn hạn

Hợp đồng dầu thô tương lai tăng giá trong ngắn hạn

 

Xem xét các dữ liệu từ CME Group về thị trường dầu thô tương lai, các nhà giao dịch đã thêm khoảng 15,3 nghìn hợp đồng vào xu hướng tăng hiện tại vào thứ Năm. Theo đó, khối lượng vẫn thay đổi và tăng khoảng 128,4 nghìn hợp đồng, đảo ngược một phần mức thoái lui trước đó.

Giá của dầu thô WTI đã tăng rõ rệt vào thứ Năm trong bối cảnh khối lượng và hợp đồng mở tăng. Điều đó nói lên rằng, khả năng tăng giá hơn nữa hiện có thể xảy ra với mục tiêu trước mắt là mức cao nhất trong tháng 5 khoảng 120,00 USD / thùng (ngày 31 tháng 5).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd