Home » Hợp đồng dầu thô tương lai tăng hơn 5 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai tăng hơn 5 nghìn hợp đồng

 

Theo dữ liệu nhanh của CME Group cho thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã thêm hơn 5 nghìn hợp đồng vào các vị thế hợp đồng mở của họ vào cuối tuần trước, đảo ngược xu hướng giảm đã diễn ra kể từ ngày 7 tháng 4. Thay vào đó, khối lượng giảm khoảng 111,8 nghìn hợp đồng, đạt mức thoái lui ba ngày liên tiếp.

Giá thùng dầu thô WTI giao dịch phòng thủ vào thứ Sáu trong bối cảnh quan tâm mở tăng, ám chỉ khả năng điều chỉnh sâu hơn trong thời gian rất gần và với mục tiêu trước mắt là mức thấp nhất trong tháng 4 quanh mốc 93,00 đô la (ngày 11 tháng 4).

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd