Home » Hợp đồng dầu thô tương lai tăng khoảng 14,8 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai tăng khoảng 14,8 nghìn hợp đồng

 

Theo dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã tăng vị thế hợp đồng mở phiên thứ năm liên tiếp vào thứ Tư, lần này khoảng 14,8 nghìn hợp đồng. Thay vào đó, khối lượng vẫn thay đổi và giảm khoảng 247,5 nghìn hợp đồng.

Giá thùng dầu thô WTI đã thêm vào đợt điều chỉnh hàng tuần vào thứ Tư trong bối cảnh quan tâm mở tăng. Điều đó nói rằng, các khoản thoái lui tiếp theo vẫn còn trên các thẻ trong thời gian rất gần với mục tiêu ngay lập tức tại SMA 55 ngày vào khoảng 106,50 đô la.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd