Home » Hợp đồng dầu thô tương lai tăng thêm khoảng 14,6 nghìn hợp đồng

Hợp đồng dầu thô tương lai tăng thêm khoảng 14,6 nghìn hợp đồng

 

Theo liệu nhanh chóng của CME Group về thị trường dầu thô tương lai cho thấy các nhà giao dịch đã thêm khoảng 14,6 nghìn hợp đồng vào các vị thế hợp đồng mở của họ vào thứ Hai, đạt mức thoái lui năm ngày liên tiếp. Khối lượng theo đó tăng lên khoảng 114,4 nghìn hợp đồng, đảo ngược ba lần giảm hàng ngày liên tiếp.

Giá của dầu thô WTI đã thêm vào giai đoạn đang diễn ra cao hơn vào thứ Hai. Động thái này diễn ra song song với hợp đồng mở và khối lượng giao dịch tăng và mở ra cánh cửa cho việc tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian rất gần. Ngược lại, mục tiêu tiếp theo là mức cao nhất vào ngày 24 tháng 3 ở mức $ 116,61.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd