Home » Hợp đồng khí đốt tự nhiên tương lai còn có những bước tiến xa hơn

Hợp đồng khí đốt tự nhiên tương lai còn có những bước tiến xa hơn

Xem xét các kết quả sơ bộ từ CME Group về thị trường khí đốt tự nhiên tương lai, hợp đồng mở đã tăng khoảng 9,4 nghìn hợp đồng sau hai đợt giảm giá hàng ngày liên tiếp vào thứ Năm. Khối lượng theo sau và tăng gần 19 nghìn hợp đồng, đạt mức tăng ba ngày liên tiếp.

Sự tăng giá của khí đốt tự nhiên vào thứ Năm đã kiểm tra mốc $ 5,00 cùng với sự gia tăng khối lượng và mối quan tâm mở. Ngược lại, mức tăng tiếp theo với mục tiêu tiếp theo ở mức cao hàng tháng khoảng $ 5,20 (ngày 7 tháng 3).

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd