Home » Hợp đồng khí đốt tự nhiên tương lai giảm hai phiên liên tiếp gần 8 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí đốt tự nhiên tương lai giảm hai phiên liên tiếp gần 8 nghìn hợp đồng

Theo dữ liệu nhanh từ CME Group, mối quan tâm mở đối với thị trường khí đốt tự nhiên tương lai đã giảm hai phiên liên tiếp vào thứ Ba, gần 8 nghìn hợp đồng. Mặt khác, khối lượng đã tăng hai phiên liên tiếp, với hơn 72 nghìn hợp đồng.

Đợt giảm giá khí đốt tự nhiên vào thứ Ba diễn ra trong bối cảnh hợp đồng mở thu hẹp lại, cho thấy sự suy yếu hơn nữa dường như khó có thể xảy ra trong thời gian rất gần. Ngược lại, có sự tranh cãi xung quanh SMA 200 ngày, hôm nay ở mức $ 4,352 mỗi MMBtu.

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd