Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai chỉ tăng 287 hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai chỉ tăng 287 hợp đồng

 

Xem xét các dữ liệu từ CME Group về thị trường khí tự nhiên tương lai, hợp đồng mở chỉ tăng 287 hợp đồng vào thứ Sáu, tiếp tục xu hướng tăng sau đợt thoái lui hàng ngày trước đó. Mặt khác, khối lượng vẫn thay đổi và tăng khoảng 103 nghìn hợp đồng.

Giá khí tự nhiên tăng vào ngày thứ Sáu song song với sự gia tăng nhỏ trong hợp đồng mở, cho phép tiếp tục đà phục hồi trong thời gian rất gần và luôn luôn với mục tiêu ngay lập tức ở mức cao nhất so với đầu năm khoảng 9,50 USD / MMBtu (ngày 26 tháng 5).

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd