Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm khoảng 15,8 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm khoảng 15,8 nghìn hợp đồng

 

Xem xét các dữ liệu về thị trường khí tự nhiên tương lai, hợp đồng mở đã giảm khoảng 15,8 nghìn hợp đồng vào thứ Ba, đảo ngược cùng một lúc hai mức tăng hàng ngày liên tiếp. Mặt khác, khối lượng đã tăng khoảng 7,3 nghìn hợp đồng sau bốn ngày giảm liên tiếp.

Giá khí tự nhiên đã có một phiên giao dịch bất phân thắng bại vào thứ Ba trong bối cảnh hợp đồng mở thu hẹp, khiến triển vọng tăng giá của một số cổ phiếu bị cắt giảm ít nhất trong thời gian rất gần. Trong khi đó, không có mức kháng cự nào được ghi nhận cho đến khi mức cao nhất năm 2022 vừa vượt qua mốc $ 8,00 er MMBtu (ngày 18 tháng 4).

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd