Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm khoảng 3,6 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm khoảng 3,6 nghìn hợp đồng

 

Xem xét các bản in từ CME Group, hợp đồng mở đối với hợp đồng khí tự nhiên tương lai đã kéo dài xu hướng giảm vào thứ Ba và giảm khoảng 3,6 nghìn hợp đồng. Thay vào đó, khối lượng vẫn thay đổi và tăng hơn 92 nghìn hợp đồng.

Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục chịu áp lực vào thứ Ba trong bối cảnh hợp đồng mở giảm dần. Điều đó nói lên rằng, việc tiếp tục hạ giá có thể cạn kiệt và đối mặt với sự cạnh tranh tiếp theo ở SMA 100 ngày khoảng $ 6,36 mỗi MMBtu.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd