Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm khoảng 9,2 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm khoảng 9,2 nghìn hợp đồng

 

Theo kết quả sơ bộ từ CME Group, hợp đồng mở đối với thị trường khí tự nhiên tương lai đã giảm bốn phiên liên tiếp vào thứ Ba, lần này là khoảng 9,2 nghìn hợp đồng. Khối lượng đã giảm khoảng 39,6 nghìn hợp đồng sau ba phiên tăng hàng ngày liên tiếp.

Sự sụt giảm và phục hồi vào thứ Ba ở mức 6,50 đô la của khí đốt tự nhiên diễn ra trong bối cảnh hợp đồng mở và khối lượng thu hẹp, cho thấy sự tiếp tục phục hồi trong thời gian rất gần với mục tiêu tiếp theo lưu ý ở mức cao nhất cho đến nay năm 2022 quanh mức 9 đô la mỗi MMBtu (tháng 5 6).

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd