Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm liên tiếp khoảng 2,2 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai giảm liên tiếp khoảng 2,2 nghìn hợp đồng

 

Theo dữ liệu từ CME Group về thị trường khí tự nhiên tương lai, hợp đồng mở đã giảm hai phiên iên tiếp vào thứ Hai, lần này là khoảng 2,2 nghìn hợp đồng. Ngược lại, khối lượng lại tiếp tục với quảng cáo tăng lên khoảng 28,5 nghìn hợp đồng.

Giá khí tự nhiên đã lập biểu đồ một phiên bất phân thắng bại sau khi giảm một lần nữa ở mức $ 5,00 vào thứ Hai. Động thái này diễn ra song song với việc thu hẹp lãi suất mở và khối lượng giao dịch cao hơn, mở ra cánh cửa cho giao dịch bên lề sâu hơn trong thời gian rất gần và với mức $ 5,00 mỗi MMBtu vẫn đang hạn chế đà tăng.

 

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd