Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng hơn 10 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng hơn 10 nghìn hợp đồng

 

Dựa trên những thông tin từ CME Group về thị trường khí đốt tự nhiên tương lai, hợp đồng mở đã kéo dài xu hướng tăng sáu phiên liên tiếp vào thứ Ba, hiện với hơn 10 nghìn hợp đồng. Khối lượng theo đó tăng lên khoảng 21,6 nghìn hợp đồng, đảo ngược một phần mức giảm hàng ngày trước đó.

Giá khí tự nhiên đã ghi nhận mức cao nhất năm 2022 mới vượt qua mức rào cản quan trọng $ 6,00 vào thứ Ba. Động thái này đi kèm với khối lượng và hợp đồng mở mở tăng, điều này mở ra cánh cửa cho mức tăng thêm trong thời gian rất gần và với mục tiêu tiếp theo là ở mức $ 6,281 (mức cao ngày 27 tháng 10 năm 2021).

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd