Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng khoảng 2,7 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng khoảng 2,7 nghìn hợp đồng

 

Xem xét các thông tin sơ bộ từ CME Group đối với thị trường khí tự nhiên  lai, hợp đồng mở đã đảo ngược hai đợt thoái lui hàng ngày liên tiếp và tăng khoảng 2,7 nghìn hợp đồng. Khối lượng theo sau và tăng khoảng 156,7 nghìn hợp đồng, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 2 tháng 2.

Sự tăng giá vừa phải của giá khí tự nhiên hôm thứ Ba song song với khối lượng và lãi suất mở tăng, mở đầu cho việc tiếp tục phục hồi, ban đầu, mức đỉnh YTD khoảng $ 5,60 / MMBtu (ngày 2 tháng 2).

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd