Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng khoảng 4,3 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng khoảng 4,3 nghìn hợp đồng

 

Xem xét các dữ liệu từ CME Group về thị trường khí tự nhiên tương lai, hợp đồng mở đã kéo dài xu hướng tăng bốn phiên liên tiếp vào thứ Ba, hiện tại khoảng 4,3 nghìn hợp đồng. Mặt khác, khối lượng vẫn thay đổi và giảm gần 26 nghìn hợp đồng.

Khi đốt tự nhiên đã mở rộng đà phục hồi đang diễn ra và vượt mốc $ 8,00 vào thứ Ba trong bối cảnh hợp đồng mở tăng. Ngược lại, hàng hóa vẫn có thể quay trở lại mức đỉnh năm 2022 xung quanh mốc $ 9,00 (ngày 6 tháng 5) trên mỗi MMBtu trong thời gian ngắn hạn.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd