Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng khoảng 8,8 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai tăng khoảng 8,8 nghìn hợp đồng

 

Xem xét các dữ liệu từ CME Group, hợp đồng mở đối với thị trường khí tự nhiên tương lai đã đảo ngược 5 ngày thoái liên tiếp và tăng khoảng 8,8 nghìn hợp đồng vào thứ Sáu. Mặt khác, khối lượng đã kéo dài xu hướng giảm, lần này giảm khoảng 37,4 nghìn hợp đồng.

Giá khí đốt tự nhiên đã kéo dài xu hướng giảm vào thứ Sáu trong bối cảnh hợp đồng mở ngày càng tăng. Điều đó nói lên rằng, sự thoái lui hơn nữa có thể được lưu trữ cho hàng hóa trong thời gian rất gần và với khả năng quay trở lại mốc $ 6,00 mỗi MMBtu đang nổi lên như là mức lưu ý tiếp theo.

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd