Home » Hợp đồng khí tự nhiên tương lai: Tăng liên tiếp lên khoảng 13,2 nghìn hợp đồng

Hợp đồng khí tự nhiên tương lai: Tăng liên tiếp lên khoảng 13,2 nghìn hợp đồng

Vào thứ Tư, mối quan tâm mở đối với thị trường khí đốt tự nhiên tương lai đã tăng ba phiên liên tiếp vào thứ Tư, hiện với khoảng 13,2 nghìn hợp đồng theo dữ liệu từ CME Group. Khối lượng gần 77 nghìn hợp đồng.

Giá khí đốt tự nhiên đã mở rộng đà tăng thêm một phiên nữa vào thứ Tư. Mức tăng cao đi đôi với sự gia tăng số lượng và khối lượng, mở ra cánh cửa cho việc tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian rất gần và với mục tiêu tiếp theo ở mốc $ 5,00 mỗi MMBtu.

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd