Home » Hợp đồng tương lai dầu thô tăng gần 10 nghìn hợp đồng, đảo ngược một phần mức giảm trước đó

Hợp đồng tương lai dầu thô tăng gần 10 nghìn hợp đồng, đảo ngược một phần mức giảm trước đó

Xem xét các kết quả sơ bộ từ CME Group đối với thị trường dầu thô tương lai, hợp đồng mở đã tăng gần 10 nghìn hợp đồng vào thứ Năm, đảo ngược một phần mức giảm trước đó. Thay vào đó, khối lượng đã giảm đáng kể khoảng 316,3 nghìn hợp đồng sau ba ngày liên tiếp.

Sự giảm giá hai ngày liên tiếp của dầu thô WTI diễn ra trong bối cảnh quan tâm mở tăng, mở đường cho việc tiếp tục giảm giá xuống, có khả năng là mức $ 100,50 (mức cao ngày 24 tháng 2). Tuy nhiên, sự sụt giảm quan trọng về khối lượng có thể gây ra một số hợp nhất trong thời gian rất gần.

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd