Home » Hợp đồng vàng tương lai có thể sẽ tăng thêm trong thời gian ngắn ở mức cao $ 1,830.

Hợp đồng vàng tương lai có thể sẽ tăng thêm trong thời gian ngắn ở mức cao $ 1,830.

Mối quan tâm mở trên thị trường vàng tương lai đã đảo ngược mức giảm hàng ngày trước đó và tăng khoảng 14,2 nghìn hợp đồng vào thứ Hai theo dữ liệu nhanh từ CME Group. Thay vào đó, lần đầu tiên khối lượng giảm khoảng 104,5 nghìn hợp đồng trong năm nay.

Vào đầu tuần, giá vàng với tâm trạng lạc quan trong bối cảnh quan tâm mở tăng. Điều đó nói rằng, nhiều khả năng sẽ tăng thêm trong thời gian rất gần với mục tiêu trước mắt là ở mức cao $ 1,830.

Tags: Vàng

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd