Home » Hợp đồng vàng tương lai dường như đang mất đà phục hồi

Hợp đồng vàng tương lai dường như đang mất đà phục hồi

 

Xem xét các dữ liệu từ CME Group về thị trường vàng tương lai, hợp đồng mở đã kéo dài xu hướng giảm và thu hẹp gần 61 nghìn hợp đồng vào thứ Sáu. Theo đó, khối lượng đã đảo ngược hai lần xây dựng hàng ngày liên tiếp và giảm khoảng 29,6 nghìn hợp đồng.

Giá vàng tăng trong ngày thứ Sáu đi kèm với khối lượng và hợp đồng mở bị thu hẹp, cho thấy lượng dư mua ngắn hạn đằng sau mức tăng hàng ngày. Điều đó nói rằng, việc tiếp tục xu hướng tăng có vẻ không có lợi trong thời gian rất gần với một chuyến thăm tiềm năng đến SMA 200 ngày khoảng 1.835 đô la trên các thẻ.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd