Home » Hợp đồng vàng tương lai giảm khoảng 1,2 nghìn hợp đồng

Hợp đồng vàng tương lai giảm khoảng 1,2 nghìn hợp đồng

 

Theo số liệu sơ bộ từ CME Group, hợp đồng mở trên thị trường vàng tương lai đã kéo dài xu hướng giảm vào thứ Sáu, hiện tại khoảng 1,2 nghìn hợp đồng. Khối lượng theo đó giảm xuống và giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, lần này là khoảng 62,8 nghìn hợp đồng.

Mức tăng nhỏ của giá vàng vào thứ Sáu là do tỷ lệ hợp đồng mở và khối lượng giao dịch thu hẹp lại, khiến triển vọng tăng thêm phần nào bị giảm bớt trong thời gian rất gần. Trong khi đó, kim loại quý xuất hiện được hỗ trợ tốt bởi đường SMA 200 ngày quanh mức 1.840 đô la.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd