Home » Hợp đồng vàng tương lai giảm khoảng 5,7 nghìn hợp đồng

Hợp đồng vàng tương lai giảm khoảng 5,7 nghìn hợp đồng

 

Theo dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường vàng tương lai cho thấy hợp đồng mở đã kéo dài xu hướng giảm vào thứ Ba, lần này là khoảng 5,7 nghìn hợp đồng. Thay vào đó, khối lượng đã đảo ngược hai đợt thoái lui hàng ngày liên tiếp và tăng khoảng 56,7 nghìn hợp đồng.

Giá vàng đã kéo dài đà giảm điều chỉnh và phá vỡ dưới đường SMA 200 ngày vào thứ Ba, mở ra cánh cửa tiếp tục giảm trong thời gian rất gần. Tuy nhiên, động thái này dựa trên việc thu hẹp hợp đồng mở và loại bỏ một số điểm mạnh khỏi điểm yếu tiềm ẩn. Để chống lại điều này, mức 1.800 đô la dự kiến sẽ cung cấp sự cạnh tranh tốt.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd