Home » Hợp đồng vàng tương lai: Lãi suất mở tăng liên tiếp khoảng 15,6 nghin hợp đồng

Hợp đồng vàng tương lai: Lãi suất mở tăng liên tiếp khoảng 15,6 nghin hợp đồng

Hợp đồng vàng tương lai: Vào thứ Ba, dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường vàng tương lai cho thấy lãi suất mở đã tăng hai phiên liên tiếp khoảng 15,6 nghìn hợp đồng. Thay vào đó, khối lượng tiếp tục xu hướng giảm và thu hẹp hơn 71 nghìn hợp đồng.

Vàng tiếp tục phục hồi vào thứ Ba trong bối cảnh quan tâm mở ngày càng tăng, điều này hỗ trợ cho đà tăng tiếp tục trong thời gian rất gần. Tuy nhiên, việc giảm khối lượng có thể cảnh báo động thái này, do đó vẫn được củng cố ở mức 1.800 đô la.

Vào thứ Ba, dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường vàng tương lai cho thấy lãi suất mở đã tăng hai phiên liên tiếp khoảng 15,6 nghìn hợp đồng.

Tags: Vàng

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd