Home » Lạm phát- hàng năm của Mỹ tăng cao hơn lên 5,4% vào tháng 9

Lạm phát- hàng năm của Mỹ tăng cao hơn lên 5,4% vào tháng 9

Lạm phát ở Mỹ, được đo bằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), đã tăng lên 5,4% hàng năm vào tháng 9 từ mức 5,3% trong tháng 8, Cục Thống kê Lao động Mỹ báo cáo hôm thứ Tư. Kết quả này phù hợp với ước tính của các nhà phân tích. Hàng tháng, chỉ số CPI tăng cao hơn từ 0,3% lên 0,4%.
Các chi tiết khác của ấn phẩm tiết lộ rằng CPI cốt lõi hàng năm, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, không thay đổi ở mức 4% như dự kiến.

Phản ứng thị trường

Với phản ứng ban đầu, chỉ số US Dollar Index đã xóa một phần lỗ hàng ngày của nó và lần cuối cùng được nhìn thấy mất 0,13% vào ngày ở mức 94,39.
Tags: Tài chính

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd