Home » Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2,7% trong năm nay

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2,7% trong năm nay

 

Thị trường đang tiến triển tốt với việc định giá trong chu kỳ tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Các nhà kinh tế tại ABN Amro dự đoán lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ giảm xuống 2,7% trong suốt thời gian còn lại của năm 2022.

“Chúng tôi đánh giá rằng các thị trường đang đi trước chính nó và chúng tôi kỳ vọng việc định giá lại các đợt tăng của ngân hàng trung ương xuống ở cả Hoa Kỳ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Do đó, điều này sẽ dẫn đến tỷ giá Euro cũng như tỷ giá của Hoa Kỳ thấp hơn ”.

“Chúng tôi kỳ vọng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ Kỳ hạn 10 năm sẽ giảm từ khoảng 2,9% xuống 2,7% trong suốt năm nay.”

Tags: Tài chính

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd