Home » Dollar index: Tiếp theo về mặt tăng giá là mức cao nhất năm 2021

Dollar index: Tiếp theo về mặt tăng giá là mức cao nhất năm 2021

  • DXY đảo ngược điểm yếu gần đây và lấy lại vùng 94,20.
  • Mức tăng tiếp theo được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức đỉnh đầu năm tại 94,56.
DXY cho đến nay lần đầu tiên công bố mức tăng sau ba lần pullback hàng ngày liên tiếp, bao gồm cả mức thấp hàng tuần mới xung quanh 93,75 (ngày 14 tháng 10).
Nhược điểm điều chỉnh xuất hiện cho đến nay nằm gần 93,70. Nếu sự phục hồi ban đầu thu thập được lực kéo, thì không có trở ngại nào đáng kể cho đến khi mức cao nhất năm 2021 ở mức 94,56 được ghi nhận vào ngày 12 tháng 10 trước mức tròn ở ngưỡng 95,00.
Nhìn vào bức tranh rộng hơn, quan điểm mang tính xây dựng đối với chỉ số không thay đổi trên đường SMA 200 ngày ở mức 91,80.

Biểu đồ hàng ngày DXY

Tags: Tài chính

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd