Home » Rabobank- Người khổng lồ tài chính nông nghiệp Hà Lan đang thúc đẩy sự chuyển dịch năng lượng xanh

Rabobank- Người khổng lồ tài chính nông nghiệp Hà Lan đang thúc đẩy sự chuyển dịch năng lượng xanh

Rabobank đang đưa việc chuyển đổi năng lượng trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược của mình khi ngân hàng cho vay Hà Lan – nổi tiếng với hoạt động kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm khó khử cacbon – tìm cách giảm lượng khí thải.

Wiebe Draijer, chủ tịch hội đồng quản trị, cho biết kế hoạch bao gồm việc tăng cường tài chính cho năng lượng tái tạo lên tới 30% một năm đến năm 2025 vì quá trình chuyển đổi năng lượng mang lại “cơ hội thực sự”. Ngân hàng, cũng có hoạt động kinh doanh thế chấp trị giá 190 tỷ euro (217 tỷ USD), cũng đang tăng tỷ lệ các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng mà ngân hàng cho vay và giảm cường độ sử dụng năng lượng của các quỹ được quản lý.

Các nhà cho vay phải chịu áp lực giải trình về tác động môi trường của các khoản cho vay của họ. Rabobank có khoảng 100 tỷ euro tiếp xúc với nông nghiệp, một lĩnh vực tạo ra khoảng 1/4 lượng khí nhà kính. Từ khí mê-tan do bò thải ra cho đến nạn phá rừng do gia súc và canh tác đậu nành, nông nghiệp là nguyên nhân lớn gây ra biến đổi khí hậu và khó có thể cắt giảm lượng khí thải.

Tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng cũng mang lại cơ hội cho các ngân hàng. Theo ước tính của BloombergNEF, các chính phủ và công ty cần đầu tư ít nhất 92 nghìn tỷ USD vào năm 2050 để cắt giảm lượng khí thải đủ nhanh nhằm tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.

 

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd