Home » Hết Quý III năm 2021, số dư Quỹ bình ổn Xăng dầu (BOG) còn hơn 800 tỷ đồng.

Hết Quý III năm 2021, số dư Quỹ bình ổn Xăng dầu (BOG) còn hơn 800 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý III năm 2021. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2021 (đến hết ngày 30/9/2021) là 824,088 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III năm 2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021) là 502,284 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III năm 2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021) là 802,947 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III năm 2021 là 1,844 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III năm 2021 là 14 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng.

Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd