Home » Tăng trưởng tín dụng quý 1/2022 đạt 4.03%

Tăng trưởng tín dụng quý 1/2022 đạt 4.03%

 

Theo Tổng cục thống kê, tính đến ngày 21/03/2022, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4.03% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 1.47%).

Tổng cục thống kê cho biết, quý 1/2022, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng ổn định; thị trường chứng khoán có nhiều triển vọng tích cực với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu ước tính tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 21/03/2022, tổng phương tiện thanh toán tăng 2.49% so với cuối năm 2021 (cùng thời điểm năm 2021 tăng 1.49%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 2.15% ( tăng 0.54%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4.03% (tăng 1.47%).

Trong quý 1/2022, lãi suất được điều hành phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu của chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất điều hành, duy trì nguồn vốn chi phí thấp để các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay; giảm chi phí hoạt động, tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tags: Tài chính

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd